Những Trung Tâm Giải Trí Đã Sử Dụng Sản Phẩm Sàn Của Forbo

Công Trình Giải Trí Trên Toàn Thế Giới
Sphera Element - Bộ sưu tập vinyl cao cấp, đồng nhất mới của Forbo - được cài đặt trên các tầng. Lớp phủ Sàn Sphera làm tăng thêm tính cách và phong cách cho nhiều tầng ứng dụng.
back-to-top.png