Bộ quy tắc ứng xử của Tập Đoàn Forbo Thụy Sỹ

15-07-2020

Bộ quy tắc ứng xử không chỉ để đảm bảo mà còn vươn xa hơn trong việc thực hiện các quy định luật pháp. Tuân thủ quy định ở bất kỳ nơi nào chúng tôi kinh doanh. Chứng minh cam kết hành động đạo đức và liêm chính trong bất cứ tình huống nào. Đồng thời tôn trọng quyền con người của mỗi cá nhân.


 


 

Nguyên tắc kinh doanh cốt lõi và giá trị cơ bản được tổng hợp lại trong bộ quy tắc ứng xử. Bộ quy tắc ứng xử được tất cả nhân viên của Tập Đoàn Forbo đồng ý thực hiện trên website.

 

Bộ quy tắc ứng xử của Forbo bao gồm


  

Tuân thủ luật pháp và nội quy

 

Forbo cam kết nhận thức được rằng luật pháp và nội quy có liên quan đến các nhiệm vụ chuyên ngành của Tập Đoàn. Cam kết thực hiện tất cả các điều luật, nội quy và hướng dẫn được đưa ra.


 

 

 

Tính chính trực trong kinh doanh: Không chấp nhận và ủng hộ tất cả các hình thức tham nhũng

 

Chúng tôi không thực hiện hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là chủ động hay bị động, trực tiếp hay gián tiếp. Chúng tôi không nhận hoặc tặng không phù hợp hay lợi ích nào.

 

Cạnh tranh công bằng

 

Chúng tôi tuân thủ luật cạnh tranh đã được ban hành. Chúng tôi đối xử công bằng, trung thực và thiện chí đối với khách hàng, đối tác kinh doanh, công chúng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp dịch vụ thứ ba và các đối tượng khác.

 

Quyền lợi của nhân viên

 

Chúng tôi cung cấp cơ hội công bằng và môi trường làm việc – nơi mà chúng tôi tôn trọng quyền được làm việc trong không bị phân biệt đối xử và quấy rối của nhân viên. 


 


 

Sức khỏe, an toàn và môi trường 

 

Chúng tôi tuân theo ý nghĩa và tinh thần của các điều luật về an toàn và sức khỏe cũng như các quy định về môi trường. Chúng tôi tôn trọng và bảo vệ môi trường ở bất cứ nơi nào chúng tôi làm việc.

 

 

 

 

Xung đột lợi ích

 

Chúng tôi thực hiện các giao dịch kinh doanh mang lợi ích tốt nhất cho Forbo. Chúng tôi sẽ không khai thác bất kỳ cơ hội kinh doanh nào xung đột với lợi ích của Forbo trong bất kỳ trường hợp nào. 

 

Sử dụng, bảo vệ tài sản và thông tin

 

Chúng tôi bảo vệ tài sản và quyền sở hữu trí tuệ của Forbo. Thông tin cá nhân phải được xử lý trong khi đảm bảo tính bảo mật cá nhân. Chúng tôi ghi nhận và lưu giữ đúng cách tất cả các giao dịch kinh doanh.

 

 

 

 

Quy định về trao đổi bí mật doanh nghiệp

 

Chúng tôi tuân thủ việc không tiết lộ các thông tin nhạy cảm về giá của Forbo đến công chúng và không sử dụng thông tin kín để tư lợi cá nhân hay để bất cứ cá nhân nào tư lợi.


 

Xem thêm:

 

Tập Đoàn Forbo Thụy Sỹ Nhà Cung Cấp Vật Liệu Lót Sàn Số 1 Châu Âu

 

Khía cạnh kinh doanh bền vững của Tập đoàn Forbo

 

Dự Án Sàn Kháng Khuẩn Cho Bệnh viện Đại Học Y Khoa Iwate Nhật Bản

 

Ưu điểm của sàn vinyl kháng khuẩn cho bệnh viện


Sàn vinyl kháng khuẩn cho bệnh viện của Tập Đoàn Forbo Thụy Sỹ

back-to-top.png