Phương Tiện Đường Sắt

Sàn Lót Phương Tiện Đường Sắt
Forbo cung cấp một danh mục sản phẩm sàn thực sự toàn diện và tuân thủ cho ngành đường sắt. Tất cả các trải sàn được chứng nhận theo EN 45545-2 với mức đánh giá tối thiểu HL2. Danh mục đầu tư bao gồm hệ thống lối vào, sàn vinyl, sàn linoleum, thảm dệt. Lớp phủ sàn của chúng tôi được chứng nhận hoàn toàn phù hợp với nhiều loại tàu.
back-to-top.png