Hành Chính & Hành Lang

Khu Hành Chính & Hành Lang
Các khu vực chung của bệnh viện: hành lang, căn tin, phòng khám, lối đi, cầu thang
back-to-top.png